Välkommen!

 Hej,

och välkommen att börja det nya skolåret 2023-2024 i S:t Olofskolan.

Jag heter Raimo Mattsson och jag undervisar i ämnet religion. Här kan du se de teman som kommer att behandlas i de olika årskurserna:

åk7

Vad är religion?

Ursprungsfolkens religioner

Gamla testamentet

Biblisk historia

Världsreligioner:

Hinduismen

Buddhismen

Islam

Judendomen

Kinas tre väger

Shinto

Åk8

Jesu födelse och död

Kristendomens uppkomst och spridning

Kristendomen under medeltiden

Klosterväsendets betydelse

Reformationen

Åk9

Protestantiska kyrkor

Kyrkan och samhället

Upplysningen och kyrkan

Väckelserörelser

Frikyrkor

Religionsfrihet i Finland

Etik