Hej.

Här hittar du material som vi arbetat med våren 2021:

ÅK8 - RELIGION  (period 2 & 3)

Period 2

1. Jesu födelse

2. Kristendomens uppkomst

3. Jesusrörelsen sprider sig snabbt

4. Förföljelserna och kyrkans framväxt

5. Kyrkans splittring

6. Korståget till Finland 1155

7. Klosterlivets ursprung

Period 3

1. Tiggarordnarna - bakgrund & framväxt (YouTube)

Viktiga ledare bland munkarna - anteckningar

2. Tiggarordnar -slides

FRANCISKUS AV ASSISI (9:50)

VAD ÄR STIGMATISERING? (4:32)

TIGGARORDNARNA - text


3. FRÅN MEDELTIDEN TILL DEN NYA TIDEN- slides

BAKGRUNDEN TILL REFORMATIONEN (9:08)

BAKGRUNDEN TILL REFORMATIONEN - text


4. LUTHER - slides

MARTIN LUTHER DEL 1/2 (10:09)

MARTIN LUTHER DEL 2/2 (9:40)

MARTIN LUTHER SÄTTER IGÅNG REFORMATIONEN - text

5. Reformationen i Norden

6. Ortodoxa kyrkan

7. Katolska kyrkan


ÅK9 - RELIGION (period 3)

1. Etikens grunder

Etik - anteckningar

2. Etiskt dilemma

3. SAMHÄLLET OCH ETIKEN - slides


SAMHÄLLET OCH ETIKEN - text

4. MEDIAKUNSKAP & KÄLLKRITIK - slides

MEDIAKUNSKAP - text

5. BROTT&STRAFF - FATTIGDOM RIKEDOM

"FOTBOLLEN GAV MIG EN BÄTTRE FRAMTID" (9:00)

6. Ideologier: humanism-existentialism-anarkism

7. Nya religiösa rörelser


ÅK7 - LIVSÅSKÅDNING (period 1 & 3)

Period 1

1. Hinduismen

2. Vad är kaster? - vad är sadhun?

3. Buddhismen

4. Den buddhistiska livsstilen

5. Muhammeds liv (islam)

6. Islam

Period 3

7. Judendomen

Judendomen - slides - anteckningar

8. Kinas tre vägar - text

Kinas tre vägar - slides - anteckningar

9. RELIGIONER I JAPAN (16.04)


JAPANS RELIGIONER

10. Kristna kyrkor

11. Ursprungsfolkens religioner

12. Mytologier